பீட்ரூட் தயிர் பச்சடி செய்வது எப்படி?Beetroot Thayir Pachchadi/How to make Beetroot Salad? 15-09-2020 Omega’s Kitchen

Category: Tamil Cooking Shows,

பீட்ரூட் தயிர் பச்சடி செய்வது எப்படி?Beetroot Thayir Pachchadi/How to make Beetroot Salad? 15-09-2020 Omega’s Kitchen
15-09-2020 பீட்ரூட் தயிர் பச்சடி செய்வது எப்படி?Beetroot Thayir Pachchadi/How to make Beetroot Salad? – Omega’s Kitchen



Omega’s Kitchen 15th September 2020

பீட்ரூட் தயிர் பச்சடி செய்வது எப்படி?Beetroot Thayir Pachchadi/How to make Beetroot Salad?
பீட்ரூட் தயிர் பச்சடி நாம் எப்போதும் செய்யும் பீட்ரூட் கூட்டு போல் இல்லாமல் சுவையாக இருக்கும். நீங்களும் செய்து பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Category: Tamil Cooking Shows,

Related Post